Lektors:

Valters Negribs

 

3 lekciju cikls sniegs ieskatu klasiskajā Indijas filosofijā, iepazīstinot klausītājus ar nozīmīgākajām filosofiskajām idejām, filosofijas skolām un domātājiem. Lekciju kursā tiks akcentēta indiešu filosofijas daudzveidība.

Klausītāji iegūs vispārīgu priekšstatu par Indijas filosofiju, kas ļaus turpināt padziļinātas studijas par sev interesējošiem filosofijas novirzieniem, kā arī ļaus saprast sev jau pazīstamus indiešu filosofijas aspektus plašākā kontekstā.

 

1.Lekcija

Indiešu filosofijas aizsākumi

Pirmajā lekcijā tika aplūkoti šādi jautājumi un tēmas:

  • Kas ir filosofija? Vai un kāpēc šo terminu var attiecināt uz Senās Indijas tradīcijām?
  • Zinātnes un kritiskās domas aizsākumi Senajā Indijā.
  • Metafiziskās idejas upanišadās – ātmana un brahmana identitāte.
  • Indiešu reliģiski-filosofiskie pamatjēdzieni un pieņēmumi – karma, pārdzimšana, atbrīvošanās.
  • Viedokļu plurālisms – materiālisms, fatālisms, skepticisms u.c.

 

2.Lekcija

Sešas vadošās filosofijas skolas hinduismā:
Sāmkhja, Joga, jāja, Vaišēšika, Mīmāmsa, un Vēdānta

Klasiskajā hinduismā tiek atzītas sešas galvenās filosofijas skolas:
Sāmkhja, Joga, Njāja, Vaišēšika, Mīmāmsa, un Vēdānta.

Lekcijā tiks aplūkotas galvenās šo filosofijas skolu ietvaros risinātās problēmas un tām raksturīgās filosofiskās nostājas.

 

3.Lekcija

Ortodoksālā hinduisma neatzītās filosofijas skolas:

Budisma filosofija un Kašmiras šaivisms

Līdztekus hinduisma filosofijas skolām, nozīmīgākie filosofiskie strāvojumi Senajā Indijā saistāmi ar budisma tradīciju. Šajā lekcijā aplūkosim gan agrīno jeb Thēravādas, gan Mahājānas budismu, kura galvenās skolas ir Jogāčāra un Mādhjamika.

Rietumu pasaulē ir liela interese arī par Kašmiras šaivisma filosofiju, kura reprezentē tantrisko hinduismu – tās augstākā autoritāte ir nevis Vēdas, bet tantriskā šaivisma teksti.

 

Par lektoru:

Valters Negribs ir senās Indijas un jogas pētnieks, kurš studējis Londonas Universitātes Āzijas un Āfrikas Studiju skolā (School of Oriental and African Studies). Viņš ieguvis maģistra grādu jogas un meditācijas studijās ar Piroza Mehtas stipendijas atbalstu un studējis arī sanskritu, specializējoties jogas tekstu lasīšanā.

 

 

 

IEVADS INDIEŠU FILOSOFIJĀ

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010