JOGAS DIENA 2018.

LU Indija studiju un kultūras centrs rīkoja Jogas rīta praksi Brīvības pieminekļa laukumā,

lai pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu tuvāk iepazīt Jogas kultūras vērtības.
Rīta praksi vadīja Amala Agnese Vīksniņa.

RĪGA 2018. GADA 16. JŪNIJĀ

GALERIJA

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010