seminārs AR BILU KARELIS / seminar with Bill Karelis
ISKC 2017. GADA 1. UN 2. APRĪlIs

Indijas budistu svēto
dzīve un mācība

Budisma tradīcija ir plaukusi Indijā jau 2,500 gadu, īpaši pirmajos 1,500 gados bija daudzapgaismotu svēto. Šajā divu dienu prezentācijā Bils Karelis sniegs priekšlasījumu par Maharadžas Ašokas (Maharaja Ashoka), Asangas (Asanga),Šāntidevas (Shāntideva) un Tilopas (Tilopa) dzīvesgājumu un viņu mācību būtiskākajiem aspektiem.

BilS Karelis praktizē Dharmu (budisma mācību) jau 45 gadus. Pēc Hārvardas Universitātes absolvēšanas viņš strādāja biznesa jomā, līdztekus apgūstot meditāciju pie daudziem ievērojamiem meditācijas meistariem no Tibetas. Viņa pirmā grāmata “Dzīvot dzīvi pilnīgi: atklājot veselo saprātu un labsirdību neparedzamajā” (Living Life Fully: Finding Sanity and the Goodness in the Unpredictable) tika publicēta 2013. gadā. Otrās grāmatas “Kā sniega lauva plaukumā: labsirdības ceļš” (Like a Snow Lion in Its Prime: the Path of Basic Goodness) izdošana tiek plānota 2017. gada vasarā. Bils Karelis ir izplatījis Dharmas mācību dažādās vietās un budistu centros 25 valstīs, to skaitā vairāk nekā 100 ieslodzījuma vietās.Viņš dzīvo Boulderā, Kolorado, kopā ar savu sievu Brigitu, un brīvo laiku labprāt velta mākslām – kaligrāfijai, dzejai un fotogrāfijai

THE LIVES AND WISDOM OF INDIAN BUDDHIST SAINTS

The Buddhist tradition has ourished in India for 2,500 years, and especially during the rst 1,500 years there were many enlightened saints. In this two-day presentation, Mr. Karelis will present the life stories of great masters — Maharaja Ashoka, Asanga, Santideva and Tilopa — along with some of the main tenets their teachings and examples offer.

Bill Karelis has been studying and practicing the Buddhadharma for 45 years. After attending Harvard College, he worked in business for many years at the same time as sitting at the feet of many great Tibetan masters. His first book, "Living Life Fully: Finding Sanity and Goodness in the Unpredictable,” was published in 2013. His second book, “Like a Snow Lion in Its Prime: the Path of Basic Goodness,” is due out in the summer of 2017. He has presented the insights of meditation in over 100 prisons, as well as in a variety of venues in 25 countries. He enjoys the artistic pursuits of calligraphy, photography and poetry and lives with his wife, Brigitta, in Boulder, Colorado in the United States.

INDIJAS STUDIJU UN KULTŪRAS CENTRS

Tālrunis: +371 24821433 | Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010